Misja

Misją stowarzyszenia jest propagowanie edukacji, przedsiębiorczości, kultury i sztuki we wszystkich jej formach po przez aktywną działalność członków stowarzyszenia.