Get Adobe Flash player

Events

 Organizacja konferencji, targw imprez zamkni?tych a tak?e plenerowych.

Zastanawiasz si? nad zorganizowaniem konferencji? My?lisz o wyje?dzie integracyjnym dla swoich pracownikw? A mo?e chcia?by? przeprowadzi? szkolenia dla swojego zespo?u? W tym wszystkim pomo?e Ci zesp? Naszych specjalistw. Nie tylko doradzimy, ale tak?e dopilnujemy aby ka?dy aspekt wydarzenia zosta? zorganizowany na najwy?szym poziomie.

Baner Targi

Oferujemy kompleksow? obs?ug? w zakresie organizacji wszelkich konferencji, szkole?, targw, promocji, imprez okoliczno?ciowych i wyst?pw artystycznych, wyjazdw integracyjnych.
Nasz? ofert? dostosowujemy do potrzeb klienta i warunkw ekspozycji.
Dysponujemy najwy?szej jako?ci sprz?tem multimedialnym

  • Laptopy
  • Projektory multimedialne
  • Ekrany projekcyjne
  • Sieci komputerowe (routery, nadajniki WiFi itp.)
  • Komputery stacjonarne
  • Sprz?t nag?a?niaj?cy


Nasi specjali?ci gotowi s? przyj?? Pa?stwu z rad? i pomoc? w wyborze sprz?tu, aran?acji i programu imprezy.
Wsz?dzie tam, gdzie zachodzi potrzeba organizacji szkole?, konferencji, pokazw, targach, nasza oferta mo?e okaza? si? niezast?piona.

Zapraszamy do wsp?pracy