Get Adobe Flash player

Spotkania informacyjne

Akcja ta skierowana jest do maturzystów naszego województwa. Jak co roku w ramach akcji przeprowadzamy we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych naszego regionu spotkania informacyjne w klasach maturalnych, przekazując młodzieży odpowiedzi na pytania dotyczące dalszej drogi edukacji - zgodnej z ich predyspozycjami i zainteresowaniami.
Ponieważ ciągle doskwiera brak szerokiej informacji na temat możliwości dalszego kształcenia młodzieży, staramy się zachęcić maturzystów do kontynuacji edukacji oraz pomagamy im w dokonaniu trafnego wyboru dalszej szkoły dostosowanej do ich predyspozycji i oczekiwań. Zajęcia prowadzone są przez studentów lubelskich uczelni, co stwarza możliwość uzyskania pełnej, rzetelnej i aktualnej informacji na temat możliwości dalszego kształcenia się, warunków rekrutacji itp. Stanowią one dużą pomoc w podjęciu niezwykle ważnej życiowej decyzji. Spotkania te rozbudzają poczucie pewności siebie, dają wsparcie, zachęcają do pracy nad sobą.