Get Adobe Flash player

Projekty UE

Projekty Europejskie

Decyzja o otrzymaniu wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza projekt w fazę realizacji. Wcielenie w życie nawet najlepszych pomysłów nie jest proste
i wymaga od projektodawcy spełnienia szeregu wymagał wynikających z dokumentów programowych programów operacyjnych.

Jak sprawić by dobrze przygotowany projekt przebiegał sprawnie i zakończył się sukcesem?

Uzyskanie dotacji na realizację projektu nie gwarantuje szczęśliwego doprowadzenia projektu do końca i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Projekt trzeba jeszcze sprawnie przeprowadzić oraz prawidłowo rozliczyć środki otrzymane i wydatkowane na jego realizację.

Oferujemy:
Kompleksową obsługę projektów współfinansowanych przez Unię Europejską lub z innych programów krajowych:

 • · Przygotowywanie, w terminach określonych w przepisach, sprawozdań okresowych z realizacji projektu oraz uzupełnień sprawozdań wraz z towarzyszącą dokumentacją
 • · Doradztwo w zakresie rozliczeń, sprawozdawczości i monitoringu
 • · Przygotowywanie comiesięcznych harmonogramów składania wniosków o płatność
 • · Sprawozdania w zakresie wydatków kwalifikowanych w realizowanym projekcie , podział kosztów na odpowiednie kategorie zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu
 • · Realizacja merytoryczna szkoleń
 • · Rekrutacja kadry zarządzającej projektem
 • · Rekrutacja trenerów do szkoleń
 • · zasada konkurencyjności i rozeznania rynku
 • · Bieżące konsultacje i doradztwo na rzecz klienta
 • · Badania i kontrola jakości przeprowadzonych szkoleń
 • · Promocja projektu
 • · Przygotowanie prognozy wydatków na dany rok
 • · Bieżący monitoring dokumentów księgowych z punktu widzenia zgodności z założeniami projektu, dokumentacji konkursowej i wytycznych
 • · Opisywania dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi
 • · Dopasowanie rozliczania projektu do informatycznego systemu finansowo-księgowego poprzez wyodrębnioną ewidencja księgową w obszarze ksiąg rachunkowych

Profesjonalny zespół specjalistów, posiadający kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu  i rozliczaniu projektów europejskich pomoże Państwu w realizacji każdego przedsięwzięcia.