Get Adobe Flash player

Studio

   Jeden obraz wart jest tysi?ce s?w. Projekt to podstawa przekazu 

O skuteczno?ci przekazu decyduje jego zauwa?alno?? i czytelno?? a t? uzyskujemy poprzez przemy?lan? form? graficzna.

Ta sama tre?? mo?e by? szara i nie atrakcyjna, projektant mo?e jednak jej nada? wyj?tkow?, zaskakuj?c? i intryguj?c? form?. Uczyni w ten sposb z komunikatu reklam?.

Czy wiecie Pa?stwo co robi kura gdy zniesie jajko?

  • Oczywi?cie gdacze! Obwieszcza ?wiatu swoje osi?gni?cie.
  • A co czyni g??, gdy zniesie jajko? NIC!
  • Na jakie jajka jest wi?kszy popyt?

To wa?nie jest si?a reklamy ;)

Dobre logo firmy to presti?. Inwestycja w mark?

Badania dowodz?, ?e zmiana identyfikacji na przemy?lan? i perfekcyjn? potrafi podnie?? nawet do 40% obroty firmy, elegancja przek?ada si? na dochody.

By? innym, wyr?nia? si?, sta? si? zauwa?alnym, to podstawa reklamy. DO tego potrzebujecie studia graficznego!

Nasze projekty s?, czytelne, proste, eleganckie.

wwwStudio